Styret i Bærum Viseklubb

Året 2018 - 2019

Villy Andersen, Inge Vabekk, Rigmor Rovelstad, Reidar Steffensen, Erling Nygård, Anne Girmalm

 

Funksjon Navn Mobil
Leder Rigmor Rovelstad 9956 0134
Sekretær Inge Vabekk 9050 5331
Styremedlem Erling Nygård 4725 6621
Styremedlem Anne Girmalm 9542 5885
Styremedlem Reidar Steffensen 9806 5606
Kasserer Villy Andersen 9596 2178
Vara Arne H. Traaen 9510 9320

Klubbens bankkonto: 1638 16 01440
Klubbens org.nr.: 986 343 857